Dịch vụ tại BNIX.VN

Unlimited Hosting

U-10
174,000 VNĐ
6 tháng
10GB SSD
Không giới hạn lưu lượng
1 tên miền
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
Đặt hàng
U-PRO
297,000 VNĐ
3 tháng
Không giới hạn SSD
Không giới hạn lưu lượng
1 tên miền
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
Đặt hàng
U-MAX
199,000 VNĐ
1 tháng
Không giới hạn SSD
Không giới hạn lưu lượng
Không giới hạn tên miền
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
Đặt hàng