U-10

174,000 VNĐ
6 tháng

10GB SSD
Không giới hạn lưu lượng
1 tên miền
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL

U-PRO

297,000 VNĐ
3 tháng

Không giới hạn SSD
Không giới hạn lưu lượng
1 tên miền
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL

U-MAX

199,000 VNĐ
1 tháng

Không giới hạn SSD
Không giới hạn lưu lượng
Không giới hạn tên miền
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL