Dịch vụ tại BNIX.VN

VN NVME Cloud Hosting

Giảm ngay 10% khi thanh toán từ 1 năm trở lên, mã giảm giá BNIXNO1 Không áp dụng với các chương trình khuyến mãi khác.

H-NVME-1
65,000 VNĐ
1 tháng
5GB NVME SSD
2 CPU Xeon Core
2GB RAM
2 Addon Domain
CPU Intel® Xeon® Platinum 3.8Ghz
Phòng chống mã độc
Antivirus Realtime
WP Toolkit Premium
AccelerateWP Premium
Litespeed X Core
CloudLinux
Giao diện cPanel
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
10Gbps Network
Đặt hàng
H-NVME-2
105,000 VNĐ
1 tháng
10GB NVME SSD
2 CPU Xeon Core
3GB RAM
4 Addon Domain
CPU Intel® Xeon® Platinum 3.8Ghz
Phòng chống mã độc
Antivirus Realtime
WP Toolkit Premium
AccelerateWP Premium
Litespeed X Core
CloudLinux
Giao diện cPanel
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
10Gbps Network
Đặt hàng
H-NVME-3
155,000 VNĐ
1 tháng
15GB NVME SSD
3 CPU Xeon Core
3GB RAM
6 Addon Domain
CPU Intel® Xeon® Platinum 3.8Ghz
Phòng chống mã độc
Antivirus Realtime
WP Toolkit Premium
AccelerateWP Premium
Litespeed X Core
CloudLinux
Giao diện cPanel
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
10Gbps Network
Đặt hàng
H-NVME-4
205,000 VNĐ
1 tháng
20GB NVME SSD
3 CPU Xeon Core
4GB RAM
8 Addon Domain
CPU Intel® Xeon® Platinum 3.8Ghz
Phòng chống mã độc
Antivirus Realtime
WP Toolkit Premium
AccelerateWP Premium
Litespeed X Core
CloudLinux
Giao diện cPanel
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
10Gbps Network
Đặt hàng