H-NVME-1

65,000 VNĐ
1 tháng
  • Network 1Gbps

5GB NVME SSD
2 CPU Xeon Core
2GB RAM
Unlimited Bandwidth
2 Addon Domain
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL

H-NVME-2

105,000 VNĐ
1 tháng
  • Network 1Gbps

10GB NVME SSD
2 CPU Xeon Core
3GB RAM
Unlimited Bandwidth
4 Addon Domain
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL

H-NVME-3

155,000 VNĐ
1 tháng
  • Network 1Gbps

15GB NVME SSD
3 CPU Xeon Core
3GB RAM
Unlimited Bandwidth
6 Addon Domain
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL

H-NVME-4

205,000 VNĐ
1 tháng
  • Network 1Gbps

20GB NVME SSD
3 CPU Xeon Core
4GB RAM
Unlimited Bandwidth
8 Addon Domain
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL

H-NVME-Option

2,280,000 VNĐ
12 tháng

30GB NVME SSD
2 CPU Xeon Core
2GB RAM
Không giới hạn lưu lượng
3 tên miền
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL