Dịch vụ tại BNIX.VN

VN Bussiness NVME Hosting Premium

CPU Intel® Xeon® Platinum xung nhịp cao 3.8Ghz - Max 16 vCPU 24GB RAM. Tặng 3 tháng khi đăng ký 1 năm. Tặng 6 tháng khi đăng ký 2 năm. Tặng 12 tháng khi đăng ký 3 năm. Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.

B-NVME-01
290,000 VNĐ
1 tháng
30GB NVME Enterprise
20 Domains
30 Email Account
4 vCPU Xeon Core
6GB RAM
CPU Intel® Xeon® Platinum 3.8Ghz
Phòng chống mã độc
Antivirus Realtime
WP Toolkit Premium
AccelerateWP Premium
Litespeed X Core
CloudLinux
Giao diện cPanel
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
10Gbps Network
Đặt hàng
B-NVME-02
390,000 VNĐ
1 tháng
40GB NVME Enterprise
30 Domains
60 Email Account
6 vCPU Xeon Core
8GB RAM
CPU Intel® Xeon® Platinum 3.8Ghz
Phòng chống mã độc
Antivirus Realtime
WP Toolkit Premium
AccelerateWP Premium
Litespeed X Core
CloudLinux
Giao diện cPanel
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
10Gbps Network
Đặt hàng
B-NVME-03
590,000 VNĐ
1 tháng
50GB NVME Enterprise
Unlimited Domains
Unlimited Email Account
8 vCPU Xeon Core
10GB RAM
CPU Intel® Xeon® Platinum 3.8Ghz
Phòng chống mã độc
Antivirus Realtime
WP Toolkit Premium
AccelerateWP Premium
Litespeed X Core
CloudLinux
Giao diện cPanel
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
10Gbps Network
Đặt hàng
B-NVME-04
790,000 VNĐ
1 tháng
60GB NVME Enterprise
Unlimited Domains
Unlimited Email Account
10 vCPU Xeon Core
12GB RAM
CPU Intel® Xeon® Platinum 3.8Ghz
Phòng chống mã độc
Antivirus Realtime
WP Toolkit Premium
AccelerateWP Premium
Litespeed X Core
CloudLinux
Giao diện cPanel
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
10Gbps Network
Đặt hàng
B-NVME-05
990,000 VNĐ
1 tháng
70GB NVME Enterprise
Unlimited Domains
Unlimited Email Account
12 vCPU Xeon Core
14GB RAM
CPU Intel® Xeon® Platinum 3.8Ghz
Phòng chống mã độc
Antivirus Realtime
WP Toolkit Premium
AccelerateWP Premium
Litespeed X Core
CloudLinux
Giao diện cPanel
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
10Gbps Network
Đặt hàng
B-NVME-06
1,190,000 VNĐ
1 tháng
80GB NVME Enterprise
Unlimited Domains
Unlimited Email Account
14 vCPU Xeon Core
16GB RAM
CPU Intel® Xeon® Platinum 3.8Ghz
Phòng chống mã độc
Antivirus Realtime
WP Toolkit Premium
AccelerateWP Premium
Litespeed X Core
CloudLinux
Giao diện cPanel
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
10Gbps Network
Đặt hàng
B-NVME-07
1,390,000 VNĐ
1 tháng
100GB NVME Enterprise
Unlimited Domains
Unlimited Email Account
16 vCPU Xeon Core
20GB RAM
CPU Intel® Xeon® Platinum 3.8Ghz
Phòng chống mã độc
Antivirus Realtime
WP Toolkit Premium
AccelerateWP Premium
Litespeed X Core
CloudLinux
Giao diện cPanel
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
10Gbps Network
Đặt hàng
B-NVME-08
1,690,000 VNĐ
1 tháng
130GB NVME Enterprise
Unlimited Domains
Unlimited Email Account
18 vCPU Xeon Core
24GB RAM
CPU Intel® Xeon® Platinum 3.8Ghz
Phòng chống mã độc
Antivirus Realtime
WP Toolkit Premium
AccelerateWP Premium
Litespeed X Core
CloudLinux
Giao diện cPanel
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
10Gbps Network
Đặt hàng