Dịch vụ tại BNIX.VN

Chứng chỉ SSL

GoGetSSL® Domain SSL
Bắt đầu từ
139,000 VNĐ
12 tháng
Chứng chỉ SSL dành cho 1 tên miền
domain.com + www
Đặt hàng
GoGetSSL® Wildcard SSL
Bắt đầu từ
1,799,000 VNĐ
12 tháng
SSL cho 1 tên miền chính và các tên miền phụ (sub-domain)
Đặt hàng
GoGetSSL® Multi-Domain SSL
Bắt đầu từ
499,000 VNĐ
12 tháng
SSL cho 3 domain xài cùng 1 web
Đặt hàng
Sectigo PositiveSSL
Bắt đầu từ
149,000 VNĐ
12 tháng
Chứng chỉ SSL cho 1 domain
domain.com + www.domain.com
Đặt hàng
Sectigo PositiveSSL Wildcard
Bắt đầu từ
2,299,000 VNĐ
12 tháng
SSL cho 1 tên miền chính và các tên miền phụ (sub-domain)
Đặt hàng
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain
Bắt đầu từ
699,000 VNĐ
12 tháng
SSL cho 3 domain xài cùng 1 web
Đặt hàng