Dịch vụ tại BNIX.VN

Singapore NVME Hosting

SG-2
49,000 VNĐ
1 tháng
2GB NVME SSD
1TB Bandwidth
1 tên miền
Phòng chống mã độc
Antivirus Realtime
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
  • 1Gbps Network
Đặt hàng
SG-10
149,000 VNĐ
1 tháng
10GB NVME SSD
2TB Bandwidth
3 tên miền
Phòng chống mã độc
Antivirus Realtime
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
  • 1Gbps Network
Đặt hàng
SG-20
299,000 VNĐ
1 tháng
20GB NVME SSD
4TB Bandwidth
Unlimited tên miền
Phòng chống mã độc
Antivirus Realtime
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
  • 1Gbps Network
Đặt hàng
SG-40
399,000 VNĐ
1 tháng
40GB NVME SSD
8TB Bandwidth
Unlimited tên miền
Phòng chống mã độc
Antivirus Realtime
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
  • 1Gbps Network
Đặt hàng