Dịch vụ tại BNIX.VN

Singapore Cloud NVME Hosting

Giảm ngay 10% khi thanh toán từ 1 năm trở lên, mã giảm giá BNIXNO1 Không áp dụng với các chương trình khuyến mãi khác.

SG-02
49,000 VNĐ
1 tháng
2GB NVME SSD
1TB Bandwidth
1 tên miền
CPU Intel® Xeon® Platinum 3.8Ghz
Phòng chống mã độc
Antivirus Realtime
WP Toolkit Premium
AccelerateWP Premium
Litespeed X Core
CloudLinux
Giao diện cPanel
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
10Gbps Network
Đặt hàng
SG-05
85,000 VNĐ
1 tháng
5GB NVME SSD
1,5TB Bandwidth
3 tên miền
CPU Intel® Xeon® Platinum 3.8Ghz
Phòng chống mã độc
Antivirus Realtime
WP Toolkit Premium
AccelerateWP Premium
Litespeed X Core
CloudLinux
Giao diện cPanel
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
10Gbps Network
Đặt hàng
SG-10
149,000 VNĐ
1 tháng
10GB NVME SSD
2TB Bandwidth
5 tên miền
CPU Intel® Xeon® Platinum 3.8Ghz
Phòng chống mã độc
Antivirus Realtime
WP Toolkit Premium
AccelerateWP Premium
Litespeed X Core
CloudLinux
Giao diện cPanel
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
10Gbps Network
Đặt hàng
SG-15
199,000 VNĐ
1 tháng
15GB NVME SSD
3TB Bandwidth
10 tên miền
CPU Intel® Xeon® Platinum 3.8Ghz
Phòng chống mã độc
Antivirus Realtime
WP Toolkit Premium
AccelerateWP Premium
Litespeed X Core
CloudLinux
Giao diện cPanel
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
10Gbps Network
Đặt hàng
SG-20
249,000 VNĐ
1 tháng
20GB NVME SSD
4TB Bandwidth
Unlimited tên miền
CPU Intel® Xeon® Platinum 3.8Ghz
Phòng chống mã độc
Antivirus Realtime
WP Toolkit Premium
AccelerateWP Premium
Litespeed X Core
CloudLinux
Giao diện cPanel
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
10Gbps Network
Đặt hàng
SG-30
309,000 VNĐ
1 tháng
30GB NVME SSD
6TB Bandwidth
Unlimited tên miền
CPU Intel® Xeon® Platinum 3.8Ghz
Phòng chống mã độc
Antivirus Realtime
WP Toolkit Premium
AccelerateWP Premium
Litespeed X Core
CloudLinux
Giao diện cPanel
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
10Gbps Network
Đặt hàng
SG-40
399,000 VNĐ
1 tháng
40GB NVME SSD
8TB Bandwidth
Unlimited tên miền
CPU Intel® Xeon® Platinum 3.8Ghz
Phòng chống mã độc
Antivirus Realtime
WP Toolkit Premium
AccelerateWP Premium
Litespeed X Core
CloudLinux
Giao diện cPanel
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
10Gbps Network
Đặt hàng
SG-60
549,000 VNĐ
1 tháng
60GB NVME SSD
10TB Bandwidth
Unlimited tên miền
CPU Intel® Xeon® Platinum 3.8Ghz
Phòng chống mã độc
Antivirus Realtime
WP Toolkit Premium
AccelerateWP Premium
Litespeed X Core
CloudLinux
Giao diện cPanel
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
10Gbps Network
Đặt hàng
SG-80
799,000 VNĐ
1 tháng
80GB NVME SSD
12TB Bandwidth
Unlimited tên miền
CPU Intel® Xeon® Platinum 3.8Ghz
Phòng chống mã độc
Antivirus Realtime
WP Toolkit Premium
AccelerateWP Premium
Litespeed X Core
CloudLinux
Giao diện cPanel
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
10Gbps Network
Đặt hàng