SG-2

49,000 VNĐ
1 tháng
  • Network 1Gbps

2GB NVME SSD
1TB Bandwidth
1 tên miền
Phòng chống mã độc
Antivirus Realtime
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL

SG-10

149,000 VNĐ
1 tháng
  • Network 1Gbps

10GB NVME SSD
2TB Bandwidth
3 tên miền
Phòng chống mã độc
Antivirus Realtime
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL

SG-20

299,000 VNĐ
1 tháng
  • Network 1Gbps

20GB NVME SSD
4TB Bandwidth
Unlimited tên miền
Phòng chống mã độc
Antivirus Realtime
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL

SG-40

149,000 VNĐ
1 tháng
  • Network 1Gbps

40GB NVME SSD
8TB Bandwidth
Unlimited tên miền
Phòng chống mã độc
Antivirus Realtime
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL