Dịch vụ tại BNIX.VN

Đăng ký tên miền

Tìm tên miền mới của bạn. Nhập tên hoặc từ khoá để kiểm tra.

Đang tìm kiếm...

Tên miền phải bắt đầu với chữ hoặc số và phải giới hạn từ 3 đến 63 kí tự

Tên miền :domain đã có người đăng ký

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

LIÊN HỆ
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.com
310,000 VNĐ
.vn
550,000 VNĐ
.com.vn
450,000 VNĐ
.net
299,000 VNĐ
Các tên miền được đề xuất
Tạo đề xuất cho bạn
Hot Mới Sale

Đề xuất tên miền có thể không phải lúc nào cũng có sẵn. Tính khả dụng của tên miền được kiểm tra theo thời gian thực tại khi nó được thêm vào giỏ hàng.

Duyệt tiện ích mở rộng theo danh mục

Tên miền
Giá mới
Chuyển về
Gia hạn
.com
310,000 VNĐ
1 Năm
350,000 VNĐ
1 Năm
350,000 VNĐ
1 Năm
.net
299,000 VNĐ
1 Năm
299,000 VNĐ
1 Năm
350,000 VNĐ
1 Năm
.vn
550,000 VNĐ
1 Năm
300,000 VNĐ
1 Năm
450,000 VNĐ
1 Năm
.com.vn
450,000 VNĐ
1 Năm
300,000 VNĐ
1 Năm
400,000 VNĐ
1 Năm
.biz.vn
450,000 VNĐ
1 Năm
0 VNĐ
1 Năm
350,000 VNĐ
1 Năm
.id.vn
80,000 VNĐ
1 Năm
0 VNĐ
1 Năm
70,000 VNĐ
1 Năm
.io.vn
40,000 VNĐ
1 Năm
0 VNĐ
1 Năm
50,000 VNĐ
1 Năm
.org
320,000 VNĐ
1 Năm
320,000 VNĐ
1 Năm
320,000 VNĐ
1 Năm
.biz
350,000 VNĐ
1 Năm
350,000 VNĐ
1 Năm
350,000 VNĐ
1 Năm
.info
350,000 VNĐ
1 Năm
350,000 VNĐ
1 Năm
350,000 VNĐ
1 Năm
.edu.vn
200,000 VNĐ
1 Năm
0 VNĐ
1 Năm
200,000 VNĐ
1 Năm
.ai.vn
450,000 VNĐ
1 Năm
0 VNĐ
1 Năm
450,000 VNĐ
1 Năm
.longan.vn
200,000 VNĐ
1 Năm
0 VNĐ
1 Năm
200,000 VNĐ
1 Năm
.vinhlong.vn
200,000 VNĐ
1 Năm
0 VNĐ
1 Năm
200,000 VNĐ
1 Năm
.name.vn
50,000 VNĐ
1 Năm
0 VNĐ
1 Năm
40,000 VNĐ
1 Năm
.pro
107,700 VNĐ
1 Năm
509,700 VNĐ
1 Năm
521,700 VNĐ
1 Năm
.site
86,700 VNĐ
1 Năm
689,700 VNĐ
1 Năm
716,700 VNĐ
1 Năm
.land
358,500 VNĐ
1 Năm
779,700 VNĐ
1 Năm
806,700 VNĐ
1 Năm
.software
358,500 VNĐ
1 Năm
779,700 VNĐ
1 Năm
806,700 VNĐ
1 Năm
.group
416,700 VNĐ
1 Năm
389,700 VNĐ
1 Năm
416,700 VNĐ
1 Năm
.guru
82,500 VNĐ
1 Năm
839,700 VNĐ
1 Năm
866,700 VNĐ
1 Năm
.life
71,700 VNĐ
1 Năm
779,700 VNĐ
1 Năm
806,700 VNĐ
1 Năm
.store
146,700 VNĐ
1 Năm
1,289,700 VNĐ
1 Năm
1,316,700 VNĐ
1 Năm
.fans
293,400 VNĐ
1 Năm
281,400 VNĐ
1 Năm
293,400 VNĐ
1 Năm
.news
220,500 VNĐ
1 Năm
689,700 VNĐ
1 Năm
701,700 VNĐ
1 Năm
.chat
272,400 VNĐ
1 Năm
779,700 VNĐ
1 Năm
806,700 VNĐ
1 Năm
.villas
1,226,700 VNĐ
1 Năm
1,199,700 VNĐ
1 Năm
1,226,700 VNĐ
1 Năm
.live
101,700 VNĐ
1 Năm
674,700 VNĐ
1 Năm
701,700 VNĐ
1 Năm
.vip
134,700 VNĐ
1 Năm
356,400 VNĐ
1 Năm
383,400 VNĐ
1 Năm
.auto
60,000 VNĐ
1 Năm
60,000 VNĐ
1 Năm
60,000 VNĐ
1 Năm
.city
151,500 VNĐ
1 Năm
509,700 VNĐ
1 Năm
524,700 VNĐ
1 Năm
.deals
806,700 VNĐ
1 Năm
779,700 VNĐ
1 Năm
806,700 VNĐ
1 Năm
.vote
703,500 VNĐ
1 Năm
1,739,700 VNĐ
1 Năm
1,796,700 VNĐ
1 Năm
.bar
1,646,700 VNĐ
1 Năm
1,649,700 VNĐ
1 Năm
1,646,700 VNĐ
1 Năm
.click
65,700 VNĐ
1 Năm
239,700 VNĐ
1 Năm
254,700 VNĐ
1 Năm
.one
56,400 VNĐ
1 Năm
449,700 VNĐ
1 Năm
476,700 VNĐ
1 Năm
.clinic
358,500 VNĐ
1 Năm
1,259,700 VNĐ
1 Năm
1,316,700 VNĐ
1 Năm
.host
146,700 VNĐ
1 Năm
2,039,700 VNĐ
1 Năm
2,066,700 VNĐ
1 Năm
.fit
356,700 VNĐ
1 Năm
689,700 VNĐ
1 Năm
716,700 VNĐ
1 Năm
.love
296,700 VNĐ
1 Năm
689,700 VNĐ
1 Năm
716,700 VNĐ
1 Năm
.online
86,700 VNĐ
1 Năm
779,700 VNĐ
1 Năm
806,700 VNĐ
1 Năm
.club
134,700 VNĐ
1 Năm
358,500 VNĐ
1 Năm
385,500 VNĐ
1 Năm
.ltd
220,500 VNĐ
1 Năm
569,700 VNĐ
1 Năm
596,700 VNĐ
1 Năm
.review
187,500 VNĐ
1 Năm
190,500 VNĐ
1 Năm
251,700 VNĐ
1 Năm
.best
116,700 VNĐ
1 Năm
503,700 VNĐ
1 Năm
530,700 VNĐ
1 Năm
.bet
446,700 VNĐ
1 Năm
446,700 VNĐ
1 Năm
446,700 VNĐ
1 Năm
.co
750,000 VNĐ
1 Năm
750,000 VNĐ
1 Năm
750,000 VNĐ
1 Năm
.icu
74,700 VNĐ
1 Năm
179,700 VNĐ
1 Năm
191,700 VNĐ
1 Năm
.team
99,900 VNĐ
1 Năm
779,700 VNĐ
1 Năm
806,700 VNĐ
1 Năm
.website
86,700 VNĐ
1 Năm
509,700 VNĐ
1 Năm
536,700 VNĐ
1 Năm
.bid
116,700 VNĐ
1 Năm
104,700 VNĐ
1 Năm
152,700 VNĐ
1 Năm
.tech
245,700 VNĐ
1 Năm
1,169,700 VNĐ
1 Năm
1,196,700 VNĐ
1 Năm
.bike
272,400 VNĐ
1 Năm
749,700 VNĐ
1 Năm
806,700 VNĐ
1 Năm
.wiki
74,700 VNĐ
1 Năm
644,700 VNĐ
1 Năm
671,700 VNĐ
1 Năm
.direct
358,500 VNĐ
1 Năm
779,700 VNĐ
1 Năm
806,700 VNĐ
1 Năm
.tel
320,700 VNĐ
1 Năm
323,700 VNĐ
1 Năm
320,700 VNĐ
1 Năm
.bio
185,700 VNĐ
1 Năm
1,679,700 VNĐ
1 Năm
1,796,700 VNĐ
1 Năm
.fun
86,700 VNĐ
1 Năm
494,700 VNĐ
1 Năm
506,700 VNĐ
1 Năm
.run
99,900 VNĐ
1 Năm
509,700 VNĐ
1 Năm
529,500 VNĐ
1 Năm
.work
104,700 VNĐ
1 Năm
209,700 VNĐ
1 Năm
221,700 VNĐ
1 Năm
.fund
358,500 VNĐ
1 Năm
1,259,700 VNĐ
1 Năm
1,316,700 VNĐ
1 Năm
.me
236,700 VNĐ
1 Năm
479,700 VNĐ
1 Năm
506,700 VNĐ
1 Năm
.blog
122,700 VNĐ
1 Năm
659,700 VNĐ
1 Năm
686,700 VNĐ
1 Năm
.sale
186,000 VNĐ
1 Năm
779,700 VNĐ
1 Năm
806,700 VNĐ
1 Năm
.world
65,700 VNĐ
1 Năm
779,700 VNĐ
1 Năm
806,700 VNĐ
1 Năm
.pet
272,400 VNĐ
1 Năm
479,700 VNĐ
1 Năm
491,700 VNĐ
1 Năm
.tips
272,400 VNĐ
1 Năm
599,700 VNĐ
1 Năm
626,700 VNĐ
1 Năm
.download
116,700 VNĐ
1 Năm
104,700 VNĐ
1 Năm
152,700 VNĐ
1 Năm
.photo
686,700 VNĐ
1 Năm
674,700 VNĐ
1 Năm
686,700 VNĐ
1 Năm
.xyz
68,700 VNĐ
1 Năm
298,500 VNĐ
1 Năm
314,400 VNĐ
1 Năm
.tools
220,500 VNĐ
1 Năm
779,700 VNĐ
1 Năm
806,700 VNĐ
1 Năm
.eco
1,895,700 VNĐ
1 Năm
1,895,700 VNĐ
1 Năm
1,895,700 VNĐ
1 Năm
.menu
836,700 VNĐ
1 Năm
839,700 VNĐ
1 Năm
836,700 VNĐ
1 Năm
.top
53,400 VNĐ
1 Năm
143,400 VNĐ
1 Năm
143,400 VNĐ
1 Năm
.email
151,500 VNĐ
1 Năm
599,700 VNĐ
1 Năm
626,700 VNĐ
1 Năm
.gift
446,700 VNĐ
1 Năm
434,700 VNĐ
1 Năm
446,700 VNĐ
1 Năm
.link
62,700 VNĐ
1 Năm
251,700 VNĐ
1 Năm
254,700 VNĐ
1 Năm
.io
1,196,700 VNĐ
1 Năm
1,169,700 VNĐ
1 Năm
1,196,700 VNĐ
1 Năm
.app
416,700 VNĐ
1 Năm
404,700 VNĐ
1 Năm
416,700 VNĐ
1 Năm
.dev
356,700 VNĐ
1 Năm
344,700 VNĐ
1 Năm
356,700 VNĐ
1 Năm
.inc
60,000 VNĐ
1 Năm
60,000 VNĐ
1 Năm
60,000 VNĐ
1 Năm
.open
15,896,700 VNĐ
1 Năm
15,899,700 VNĐ
1 Năm
15,896,700 VNĐ
1 Năm
.page
275,700 VNĐ
1 Năm
269,700 VNĐ
1 Năm
281,700 VNĐ
1 Năm
.space
116,700 VNĐ
1 Năm
524,700 VNĐ
1 Năm
536,700 VNĐ
1 Năm
.de
510,000 VNĐ
1 Năm
510,000 VNĐ
1 Năm
510,000 VNĐ
1 Năm
.agency
190,000 VNĐ
1 Năm
550,000 VNĐ
1 Năm
550,000 VNĐ
1 Năm
.win
190,000 VNĐ
1 Năm
650,000 VNĐ
1 Năm
650,000 VNĐ
1 Năm

Vui lòng chọn danh mục.

Hosting/VPS tốc độ cao

Mã ưu đãi giảm giá 30% độc quyền: BNIXVN

Hosting/VPS với vi xử lý Intel® Xeon® Platinum - AMD EPYC mạnh mẽ, tài nguyên cao nhất phân khúc giúp website của bạn hoạt động mượt mà. Tích hợp Wordpress Manager Premimum giúp quản trị Website trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Đăng ký ngay

Chuyển tên miền về BNIX

Chuyển tên miền có nghĩa rằng bạn sẽ thực hiện chuyển tên miền đang sử dụng từ một nhà cung cấp khác sang BNIX quản lý và sử dụng.*

* Không bao gồm các đuôi tên miền không được phép chuyển đổi nhà đăng ký và tên miền còn thời hạn dưới 30 ngày

Chuyển tên miền về BNIX