NVME-CL1

Bắt đầu từ
125,000 VNĐ
1 tháng
 • Network 300Mbps
 • Port mạng 10Gbps

1 vCPU
1 GB RAM
20GB NVME
Unlimited Băng thông
MIỄN PHÍ chuyển dữ liệu

NVME-CL2

Bắt đầu từ
225,000 VNĐ
1 tháng
 • Network 300Mbps
 • Port mạng 10Gbps

2 vCPU
2 GB RAM
35GB NVME
Unlimited Băng thông
MIỄN PHÍ chuyển dữ liệu

NVME-CL3

Bắt đầu từ
325,000 VNĐ
1 tháng
 • Network 300Mbps
 • Port mạng 10Gbps

4 vCPU
4 GB RAM
45GB NVME
Unlimited Băng thông
MIỄN PHÍ chuyển dữ liệu

NVME-CL4

Bắt đầu từ
749,000 VNĐ
1 tháng
 • Network 300Mbps
 • Port mạng 10Gbps

4 vCPU
8 GB RAM
65GB NVME
Unlimited Băng thông
MIỄN PHÍ chuyển dữ liệu

NVME-CL5

Bắt đầu từ
585,000 VNĐ
1 tháng
 • Network 300Mbps
 • Port mạng 10Gbps

6 vCPU
10 GB RAM
85GB NVME
Unlimited Băng thông
MIỄN PHÍ chuyển dữ liệu

NVME-CL6

Bắt đầu từ
750,000 VNĐ
1 tháng
 • Network 300Mbps
 • Port mạng 10Gbps

8 vCPU
12 GB RAM
110GB NVME
Unlimited Băng thông
MIỄN PHÍ chuyển dữ liệu