Dịch vụ tại BNIX.VN

NVME Cloud VPS

NVME-CL1
Bắt đầu từ
125,000 VNĐ
1 tháng
1 vCPU
1 GB RAM
20GB NVME
Unlimited Băng thông
MIỄN PHÍ chuyển dữ liệu
 • 300Mbps Network
 • 10Gbps Port mạng
Đặt hàng
NVME-CL2
Bắt đầu từ
225,000 VNĐ
1 tháng
2 vCPU
2 GB RAM
35GB NVME
Unlimited Băng thông
MIỄN PHÍ chuyển dữ liệu
 • 300Mbps Network
 • 10Gbps Port mạng
Đặt hàng
NVME-CL3
Bắt đầu từ
325,000 VNĐ
1 tháng
4 vCPU
4 GB RAM
45GB NVME
Unlimited Băng thông
MIỄN PHÍ chuyển dữ liệu
 • 300Mbps Network
 • 10Gbps Port mạng
Đặt hàng
NVME-CL4
Bắt đầu từ
435,000 VNĐ
1 tháng
4 vCPU
8 GB RAM
65GB NVME
Unlimited Băng thông
MIỄN PHÍ chuyển dữ liệu
 • 300Mbps Network
 • 10Gbps Port mạng
Đặt hàng
NVME-CL5
Bắt đầu từ
585,000 VNĐ
1 tháng
6 vCPU
10 GB RAM
85GB NVME
Unlimited Băng thông
MIỄN PHÍ chuyển dữ liệu
 • 300Mbps Network
 • 10Gbps Port mạng
Đặt hàng
NVME-CL6
Bắt đầu từ
750,000 VNĐ
1 tháng
8 vCPU
12 GB RAM
110GB NVME
Unlimited Băng thông
MIỄN PHÍ chuyển dữ liệu
 • 300Mbps Network
 • 10Gbps Port mạng
Đặt hàng