Dịch vụ tại BNIX.VN

VN Pro SSD VPS Giá Rẻ

Giảm ngay 10% khi thanh toán từ 1 năm trở lên, mã giảm giá BNIXNO1 Không áp dụng với các chương trình khuyến mãi khác.

VPS STARTER
Bắt đầu từ
79,000 VNĐ
1 tháng
1 vCPU Intel® Xeon® v4
1 GB DDR4 RAM
15GB SSD Enterprise
Network 100Mbps (Share)
Băng thông Unlimited
Chuyển dữ liệu MIỄN PHÍ
Đặt hàng
VPS PRO 2
Bắt đầu từ
155,000 VNĐ
1 tháng
2 vCPU Intel® Xeon® v4
2 GB DDR4 RAM
35GB SSD Enterprise
Network 100Mbps (Share)
Băng thông Unlimited
Chuyển dữ liệu MIỄN PHÍ
Hỗ trợ cài đặt DirectAdmin
Đặt hàng
VPS PRO 3
Bắt đầu từ
225,000 VNĐ
1 tháng
3 vCPU Intel® Xeon® v4
3 GB DDR4 RAM
45GB SSD Enterprise
Network 100Mbps (Share)
Băng thông Unlimited
Chuyển dữ liệu MIỄN PHÍ
Hỗ trợ cài đặt DirectAdmin
Đặt hàng
VPS PRO 4
Bắt đầu từ
305,000 VNĐ
1 tháng
4 vCPU Intel® Xeon® v4
4 GB DDR4 RAM
65GB SSD Enterprise
Network 100Mbps (Share)
Băng thông Unlimited
Chuyển dữ liệu MIỄN PHÍ
Hỗ trợ cài đặt DirectAdmin
Đặt hàng
VPS PRO 5
Bắt đầu từ
415,000 VNĐ
1 tháng
5 vCPU Intel® Xeon® v4
6 GB DDR4 RAM
85GB SSD Enterprise
Network 100Mbps (Share)
Băng thông Unlimited
Chuyển dữ liệu MIỄN PHÍ
Hỗ trợ cài đặt DirectAdmin
Đặt hàng
VPS PRO 6
Bắt đầu từ
530,000 VNĐ
1 tháng
6 vCPU Intel® Xeon® v4
8 GB DDR4 RAM
110GB SSD Enterprise
Network 100Mbps (Share)
Băng thông Unlimited
Chuyển dữ liệu MIỄN PHÍ
Hỗ trợ cài đặt DirectAdmin
Đặt hàng