VPS STARTER

Bắt đầu từ
79,000 VNĐ
1 tháng
 • Network 300Mbps
 • Port mạng 10Gbps

1 vCPU
1 GB RAM
15GB SSD
Unlimited Băng thông
MIỄN PHÍ chuyển dữ liệu

VPS PRO 2

Bắt đầu từ
155,000 VNĐ
1 tháng
 • Network 300Mbps
 • Port mạng 10Gbps

2 vCPU
2 GB RAM
35GB SSD
Unlimited Băng thông
MIỄN PHÍ chuyển dữ liệu

VPS PRO 3

Bắt đầu từ
225,000 VNĐ
1 tháng
 • Network 300Mbps
 • Port mạng 10Gbps

3 vCPU
3 GB RAM
45GB SSD
Unlimited Băng thông
MIỄN PHÍ chuyển dữ liệu

VPS PRO 4

Bắt đầu từ
305,000 VNĐ
1 tháng
 • Network 300Mbps
 • Port mạng 10Gbps

4 vCPU
4 GB RAM
65GB SSD
Unlimited Băng thông
MIỄN PHÍ chuyển dữ liệu

VPS PRO 5

Bắt đầu từ
415,000 VNĐ
1 tháng
 • Network 300Mbps
 • Port mạng 10Gbps

5 vCPU
6 GB RAM
85GB SSD
Unlimited Băng thông
MIỄN PHÍ chuyển dữ liệu

VPS PRO 6

Bắt đầu từ
530,000 VNĐ
1 tháng
 • Network 300Mbps
 • Port mạng 10Gbps

6 vCPU
8GB RAM
110GB SSD
Unlimited Băng thông
MIỄN PHÍ chuyển dữ liệu