Server-A

14,940,000 VNĐ
6 tháng

1 x Intel Xeon E5-2680 v4 (14C/28T)
64GB RAM ECC DDR4
1 x 1TB SSD Enterprise
Port Mạng 10Gbps
Network speed 300Mbps (Share)
Băng thông không giới hạn
Cài đặt HĐH theo yêu cầu
Miễn phí 1 IP Tĩnh
Điều hòa, UPS, Máy nổ 24/7/365
iDRAC, iLO, IPMI,...

Server-B

41,040,000 VNĐ
6 tháng

2 x Intel Xeon E5-2680 v4 (28C/56T)
128GB RAM ECC DDR4
1 x 2TB SSD Enterprise
Port Mạng 10Gbps
Network speed 300Mbps (Share)
Băng thông không giới hạn
Cài đặt HĐH theo yêu cầu
Miễn phí 1 IP Tĩnh
Điều hòa, UPS, Máy nổ 24/7/365
iDRAC, iLO, IPMI,...

Server-B

17,787,000 VNĐ
3 tháng

2 x Intel Xeon Gold 6150 (36C/72T)
128GB RAM ECC DDR4
1 x 2TB NVME Enterprise
Port Mạng 10Gbps
Network speed 300Mbps (Share)
Băng thông không giới hạn
Cài đặt HĐH theo yêu cầu
Miễn phí 1 IP Tĩnh
Điều hòa, UPS, Máy nổ 24/7/365
iDRAC, iLO, IPMI,...