Dịch vụ khác

Dịch vụ khác

WPML Lifetime - 1 Domain
  • 1 Domain
  • Lifetime Update
  • Include Woocommerce
  • All Extension
  • Support, User Guide Exclude
Elementor Pro 1 năm

Active elementor pro
Yêu cầu Cung cấp tài khoản admin để vào kích hoạt
Chỉ kích hoạt bản quyền, dịch vụ không bao gồm hỗ trợ/hướng dẫn sử dụng elementor

Blocksy Pro Lifetime

Cung cấp plugin Blocksy Pro bản quyền
Yêu cầu cung cấp tài khoản admin để vào kích hoạt
Chỉ kích hoạt bản quyền, dịch vụ không bao gồm hỗ trợ/hướng dẫn sử dụng

Cài đặt Directadmin

Cài đặt Directadmin
Hỗ trợ Centos 7, Almalinux, Cloudlinux
Không bao gồm bản quyền Directadmin và hướng dẫn sử dụng

License cPGuard - Directadmin 50 account

Smart Antivirus
Cloud based Auto Clean
Easily customizable
Optimized ModSecurity rules
CMS Bruteforce protection
Real-time Intrusion protection
Captcha protect login pages

Softaculous

Hỗ trợ cài đặt mã nguồn mở nhanh chóng
Dùng trên Directadmin/Cpanel

Directadmin ProPack

Unlimited Account
Unlimited Domain
ProPack Included
OS hỗ trợ - Almalinux 8 / Cloudlinux 7, 8
Setup Free
ReSetup - 3 lần (áp dụng cho gói 3 tháng trở lên)
Không bao gồm hướng dẫn sử dụng

Jetbackup

Setup Free
ReSetup - 3 lần (áp dụng cho gói 6 tháng trở lên)
Không bao gồm hướng dẫn sử dụng và kết nối backup server

  • cPanel / Directadmin Panel hỗ trợ
Dịch vụ cài đặt phần mềm tùy chọn

Cài đặt và tối ưu tốt nhất các phần mềm trên VPS/Server
Cài đặt các Plugin/Extension MIỄN PHÍ của phần mềm
Không bao gồm cài đặt các Plugin/Extension của bên thứ 3
Chưa bao gồm license bản quyền (đối với phần mềm có phí)
Cần có bản quyền (đối với phần mềm có phí) trước khi cài đặt.
MIỄN PHÍ cài đặt FastPanel và Cyberpanel cho VPS/Server mua tại BNIX
Với dịch vụ miễn phí quý khách order như bình thường và gửi ticket đến phòng kỹ thuật