Dịch vụ tại BNIX.VN

Dịch vụ khác

WPML Lifetime - 1 Domain
200,000 VNĐ
Một lần
  • 1 Domain
  • Lifetime Update
  • Include Woocommerce
  • All Extension
  • Support, User Guide Exclude
Đặt hàng
Elementor Pro 1 năm
150,000 VNĐ
12 tháng
Active elementor pro
Yêu cầu Cung cấp tài khoản admin để vào kích hoạt
Chỉ kích hoạt bản quyền, dịch vụ không bao gồm hỗ trợ/hướng dẫn sử dụng elementor
Đặt hàng
Blocksy Pro Lifetime
200,000 VNĐ
12 tháng
Cung cấp plugin Blocksy Pro bản quyền
Yêu cầu cung cấp tài khoản admin để vào kích hoạt
Chỉ kích hoạt bản quyền, dịch vụ không bao gồm hỗ trợ/hướng dẫn sử dụng
Đặt hàng
Cài đặt Directadmin
300,000 VNĐ
Một lần
Cài đặt Directadmin
Hỗ trợ Centos 7, Almalinux, Cloudlinux
Không bao gồm bản quyền Directadmin và hướng dẫn sử dụng
Đặt hàng
License cPGuard - Directadmin 50 account
160,000 VNĐ
1 tháng
100,000 Phí cài đặt
Smart Antivirus
Cloud based Auto Clean
Easily customizable
Optimized ModSecurity rules
CMS Bruteforce protection
Real-time Intrusion protection
Captcha protect login pages
Đặt hàng
License cPGuard - Directadmin Unlimited Account
295,000 VNĐ
1 tháng
100,000 Phí cài đặt
Smart Antivirus
Cloud based Auto Clean
Easily customizable
Optimized ModSecurity rules
CMS Bruteforce protection
Real-time Intrusion protection
Captcha protect login pages
Đặt hàng
Softaculous
300,000 VNĐ
12 tháng
Hỗ trợ cài đặt mã nguồn mở nhanh chóng
Dùng trên Directadmin/Cpanel
Đặt hàng
Directadmin ProPack
1,088,000 VNĐ
1 tháng
Unlimited Account
Unlimited Domain
ProPack Included
OS hỗ trợ - Almalinux 8 / Cloudlinux 7, 8
Setup Free
ReSetup - 3 lần (áp dụng cho gói 3 tháng trở lên)
Không bao gồm hướng dẫn sử dụng
Đặt hàng
Jetbackup
179,000 VNĐ
1 tháng
Setup Free
ReSetup - 3 lần (áp dụng cho gói 6 tháng trở lên)
Không bao gồm hướng dẫn sử dụng và kết nối backup server
  • cPanel / Directadmin Panel hỗ trợ
Đặt hàng
Dịch vụ cài đặt phần mềm tùy chọn
Bắt đầu từ
0 VNĐ
Một lần
Cài đặt và tối ưu tốt nhất các phần mềm trên VPS/Server
Cài đặt các Plugin/Extension MIỄN PHÍ của phần mềm
Không bao gồm cài đặt các Plugin/Extension của bên thứ 3
Chưa bao gồm license bản quyền (đối với phần mềm có phí)
Cần có bản quyền (đối với phần mềm có phí) trước khi cài đặt.
MIỄN PHÍ cài đặt FastPanel và Cyberpanel cho VPS/Server mua tại BNIX
Với dịch vụ miễn phí quý khách order như bình thường và gửi ticket đến phòng kỹ thuật
Đặt hàng