Dịch vụ tại BNIX.VN

VN SSD Hosting Giá Rẻ

Giảm ngay 10% khi thanh toán từ 1 năm trở lên, mã giảm giá BNIXNO1 Không áp dụng với các chương trình khuyến mãi khác.

PRO-01
39,000 VNĐ
1 tháng
5GB SSD Enterprise
2 CPU Core
2GB RAM
CPU Intel® Xeon® 3.2Ghz
Phòng chống mã độc
Antivirus Realtime
WP Toolkit
AccelerateWP
Litespeed
CloudLinux
Giao diện DirectAdmin
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
10Gbps Network
Đặt hàng
PRO-02
59,000 VNĐ
1 tháng
10GB SSD Enterprise
2 CPU Core
2GB RAM
CPU Intel® Xeon® 3.2Ghz
Phòng chống mã độc
Antivirus Realtime
WP Toolkit
AccelerateWP
Litespeed
CloudLinux
Giao diện DirectAdmin
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
10Gbps Network
Đặt hàng
PRO-03
109,000 VNĐ
1 tháng
15GB SSD Enterprise
2 CPU Core
3GB RAM
CPU Intel® Xeon® 3.2Ghz
Phòng chống mã độc
Antivirus Realtime
WP Toolkit
AccelerateWP
Litespeed
CloudLinux
Giao diện DirectAdmin
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
10Gbps Network
Đặt hàng
PRO-04
169,000 VNĐ
1 tháng
20GB SSD Enterprise
2 CPU Core
3GB RAM
CPU Intel® Xeon® 3.2Ghz
Phòng chống mã độc
Antivirus Realtime
WP Toolkit
AccelerateWP
Litespeed
CloudLinux
Giao diện DirectAdmin
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
10Gbps Network
Đặt hàng