PRO-01

39,000 VNĐ
1 tháng
  • Network 1Gbps

5GB SSD Enterprise
2 CPU Core
2GB RAM
Unlimited Bandwidth
1 Addon Domain
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL

PRO-02

69,000 VNĐ
1 tháng
  • Network 1Gbps

10GB SSD Enterprise
2 CPU Core
2GB RAM
Unlimited Bandwidth
2 Addon Domain
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL

PRO-03

109,000 VNĐ
1 tháng
  • Network 1Gbps

15GB SSD Enterprise
2 CPU Core
3GB RAM
Unlimited Bandwidth
3 Addon Domain
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL

PRO-04

169,000 VNĐ
1 tháng
  • Network 1Gbps

20GB SSD Enterprise
2 CPU Core
3GB RAM
Unlimited Bandwidth
5 Addon Domain
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL