Dịch vụ tại BNIX.VN

BMail

BMAIL-01
19,000 VNĐ
1 tháng
Tối đa 5GB Mail Storage
Tối đa 1 Email Account
Tùy biến dung lượng Email Account
Catch All Mail
SPF, DKIM, DMARC
1 Tên miền
Chống SPAM, Thư rác
Diệt Mã Độc Email thời gian thực
Sao lưu hàng ngày
Đặt hàng
BMAIL-02
49,000 VNĐ
1 tháng
Tối đa 20GB Mail Storage
Tối đa 5 Email Account
Tùy biến dung lượng Email Account
Catch All Mail
SPF, DKIM, DMARC
1 Tên miền
Chống SPAM, Thư rác
Diệt Mã Độc Email thời gian thực
Sao lưu hàng ngày
Đặt hàng
BMAIL-03
99,000 VNĐ
1 tháng
Tối đa 45GB Mail Storage
Tối đa 15 Email Account
Tùy biến dung lượng Email Account
Catch All Mail
SPF, DKIM, DMARC
1 Tên miền
Chống SPAM, Thư rác
Diệt Mã Độc Email thời gian thực
Sao lưu hàng ngày
Đặt hàng
BMAIL-04
199,000 VNĐ
1 tháng
Tối đa 95GB Mail Storage
Tối đa 30 Email Account
Tùy biến dung lượng Email Account
Catch All Mail
SPF, DKIM, DMARC
1 Tên miền
Chống SPAM, Thư rác
Diệt Mã Độc Email thời gian thực
Sao lưu hàng ngày
Đặt hàng
BMAIL-05
299,000 VNĐ
1 tháng
Tối đa 145GB Mail Storage
Tối đa 45 Email Account
Tùy biến dung lượng Email Account
Catch All Mail
SPF, DKIM, DMARC
1 Tên miền
Chống SPAM, Thư rác
Diệt Mã Độc Email thời gian thực
Sao lưu hàng ngày
Đặt hàng
BMAIL-06
399,000 VNĐ
1 tháng
Tối đa 200GB Mail Storage
Tối đa 60 Email Account
Tùy biến dung lượng Email Account
Catch All Mail
SPF, DKIM, DMARC
1 Tên miền
Chống SPAM, Thư rác
Diệt Mã Độc Email thời gian thực
Sao lưu hàng ngày
Đặt hàng