Dịch vụ tại BNIX.VN

Colocation Server - Chỗ đặt máy chủ

Máy chủ được đặt tại trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn Tier 3 cao cấp tại Việt Nam. Đảm bảo uptime 99,9%. Hệ thống máy nổ, điều hòa, UPS 24/7/365. Quản trị từ xa với KVM, iDRAC, iLO... Nhân viên hỗ trợ 24/7

COLO 1U
1,800,000 VNĐ
1 tháng
Không Gian Rack 1U
Port mạng 1Gbps
Network 100Mbps (Share)
Băng thông không giới hạn
Miễn phí 1 IP Tĩnh
Điều hòa, UPS, Máy nổ 24/7/365
iDRAC, iLO, IPMI,...
Anti DDoS Basic
Port Nguồn 300W
Datacenter CMC HCM, Viettel HCM (tùy chọn)
Đặt hàng
COLO 2U
2,000,000 VNĐ
1 tháng
Không Gian Rack 2U
Port mạng 1Gbps
Network 100Mbps (Share)
Băng thông không giới hạn
Miễn phí 1 IP Tĩnh
Điều hòa, UPS, Máy nổ 24/7/365
iDRAC, iLO, IPMI,...
Anti DDoS Basic
Port Nguồn 400W
Datacenter CMC HCM, Viettel HCM (tùy chọn)
Đặt hàng
COLO 4U STORAGE
2,500,000 VNĐ
1 tháng
Không Gian Rack 4U
Port mạng 1Gbps
Network 100Mbps (Share)
Băng thông không giới hạn
Miễn phí 1 IP Tĩnh
Điều hòa, UPS, Máy nổ 24/7/365
iDRAC, iLO, IPMI,...
Anti DDoS Basic
Port Nguồn 500W
Datacenter CMC HCM, Viettel HCM (tùy chọn)
Đặt hàng