Dịch vụ tại BNIX.VN

VPS Pro

CPU E5 đời mới, RAM DDR4, FULL SSD - Hỗ trợ cài đặt ban đầu, chuyển dữ liệu miễn phí

L-2
Bắt đầu từ
200,000 VNĐ
1 tháng
 • 1 CPU
 • 2GB RAM
 • 30GB Disk
 • Unlimited BW
 • Network speed 100Mbps
 • Hàng tuần Backup
Đặt hàng
L-3
Bắt đầu từ
300,000 VNĐ
1 tháng
 • 2 CPU
 • 2GB RAM
 • 40GB Disk
 • Unlimited BW
 • Network speed 100Mbps
 • Hàng tuần Backup
Đặt hàng
L-4
Bắt đầu từ
450,000 VNĐ
1 tháng
 • 2 CPU
 • 4GB RAM
 • 60GB Disk
 • Unlimited BW
 • Network speed 100Mbps
 • Hàng tuần Backup
Đặt hàng
L-5
Bắt đầu từ
600,000 VNĐ
1 tháng
 • 4 CPU
 • 4GB RAM
 • 70GB Disk
 • Unlimited BW
 • Network speed 100Mbps
 • Hàng tuần Backup
Đặt hàng
L-6
Bắt đầu từ
900,000 VNĐ
1 tháng
 • 4 CPU
 • 8 GB RAM
 • 100GB Disk
 • Unlimited BW
 • Network speed 100Mbps
 • Hàng tuần Backup
Đặt hàng