L-2

Bắt đầu từ
200,000 VNĐ
1 tháng
 • CPU 1
 • RAM 2GB
 • Disk 30GB
 • BW Unlimited
 • 100Mbps Network speed
 • Backup Hàng tuần

L-3

Bắt đầu từ
300,000 VNĐ
1 tháng
 • CPU 2
 • RAM 2GB
 • Disk 40GB
 • BW Unlimited
 • 100Mbps Network speed
 • Backup Hàng tuần

L-4

Bắt đầu từ
450,000 VNĐ
1 tháng
 • CPU 2
 • RAM 4GB
 • Disk 60GB
 • BW Unlimited
 • 100Mbps Network speed
 • Backup Hàng tuần

L-5

Bắt đầu từ
600,000 VNĐ
1 tháng
 • CPU 4
 • RAM 4GB
 • Disk 70GB
 • BW Unlimited
 • 100Mbps Network speed
 • Backup Hàng tuần

L-6

Bắt đầu từ
900,000 VNĐ
1 tháng
 • CPU 4
 • RAM 8 GB
 • Disk 100GB
 • BW Unlimited
 • 100Mbps Network speed
 • Backup Hàng tuần

Tất cả các gói bao gồm

 • CPU đời mới
 • RAM DDR4
 • Full SSD
 • Không giới hạn băng thông
 • Backup hàng tuần
 • IP mới - sạch
 • Free Snapshot
 • Free cài đặt ban đầu
 • Uptime 99.9%