A1

Bắt đầu từ
200,000 VNĐ
1 tháng
  • vCPU 1
  • RAM 1 GB
  • NVme 25 GB
  • Bandwidth 2 TB