Dịch vụ tại BNIX.VN

Reseller PRO Hosting

RP-01
259,000 VNĐ
1 tháng
50GB NVME Enterprise
2 vCPU 1GB RAM cho mỗi Account được tạo
Không giới hạn lưu lượng
Sao lưu hàng ngày
Miễn phí SSL
Giao diện DirectAdmin
Đặt hàng