Dịch vụ tại BNIX.VN

Reseller Hosting

R-TURBO 10
867,000 VNĐ
3 tháng
 • 10GB Dung lượng
 • 10 Accounts
 • Unlimited Lưu lượng
 • Hàng ngày Backup
 • Hàng ngày Quét mã độc
 • cPanel Bảng điều khiển
Đặt hàng
R-TURBO 50
2,157,000 VNĐ
3 tháng
 • 50GB Dung lượng
 • 50 Accounts
 • Unlimited Lưu lượng
 • Hàng ngày Backup
 • Hàng ngày Quét mã độc
 • cPanel Bảng điều khiển
Đặt hàng
R-TURBO 100
1,199,000 VNĐ
1 tháng
 • 100GB Dung lượng
 • 100 Accounts
 • Unlimited Lưu lượng
 • Hàng ngày Backup
 • Hàng ngày Quét mã độc
 • cPanel Bảng điều khiển
Đặt hàng