R-TURBO 10

867,000 VNĐ
3 tháng
 • Dung lượng 10GB
 • Accounts 10
 • Lưu lượng Unlimited
 • Backup Hàng ngày
 • Quét mã độc Hàng ngày
 • Bảng điều khiển cPanel

R-TURBO 50

2,157,000 VNĐ
3 tháng
 • Dung lượng 50GB
 • Accounts 50
 • Lưu lượng Unlimited
 • Backup Hàng ngày
 • Quét mã độc Hàng ngày
 • Bảng điều khiển cPanel

R-TURBO 100

1,199,000 VNĐ
1 tháng
 • Dung lượng 100GB
 • Accounts 100
 • Lưu lượng Unlimited
 • Backup Hàng ngày
 • Quét mã độc Hàng ngày
 • Bảng điều khiển cPanel