Hosting S1

600,000 VNĐ
12 tháng
 • SSD 1500 MB
 • Addon Domain 0
 • MySQL 2
 • CPU 1
 • Ram 1024MB

Hosting S2

1,000,000 VNĐ
12 tháng
 • SSD 2048MB
 • Addon Domain 1
 • MySQL 4
 • CPU 1
 • Ram 1500MB

Hosting S4

1,500,000 VNĐ
12 tháng
 • SSD 5120MB
 • Addon Domain 3
 • MySQL 8
 • CPU 2
 • Ram 2 GB

Hosting S5

2,000,000 VNĐ
12 tháng
 • SSD 10GB
 • Addon Domain 4
 • MySQL 4
 • CPU 2
 • Ram 2 GB

Unlimited 01

2,800,000 VNĐ
12 tháng
 • SSD Unlimited
 • Bandwidth Unlimited
 • Domain 5
 • Database 12
 • SSL Free
 • Hàng ngày Quét mã độc
 • IO 15MB/s
 • IOPS 5120
 • Inode 250.000
 • CPU 2
 • RAM 2GB

Hosting S6

3,000,000 VNĐ
12 tháng
 • SSD 20GB
 • Addon Domain 10
 • MySQL 10
 • CPU 2
 • Ram 2 GB